12%
ترشی مخلوط اصالت 1450گرمی
52,000 45,760 تومان
12%
ترشی مخلوط با زیتون شیشه آرشیا 660 گرمی
20%
ترشی مخلوط توکل 680 گرمی
18,500 14,800 تومان
12%
ترشی مخلوط درشت بیژن 670 گرمی
25,000 22,000 تومان
6%
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرمی
45,000 42,300 تومان
12%
ترشی سیر مروارید بیژن 670 گرمی
45,000 39,600 تومان
5%
ترشی سیر مروارید اروم آدا 700 گرمی
46,900 44,555 تومان
12%
ترشی سیر گل کارامل دار بیژن 670 گرمی
25%
ترشی پیاز قرمز بلورا ۴۸۰ گرمی
46,000 34,500 تومان
3%
ترشی هفت بیجار بدر 630 گرمی
29,000 28,130 تومان
6%
ترشی مخلوط ریز اصالت 660 گرمی
22,500 21,150 تومان
5%
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز 500 گرمی
38,000 36,100 تومان
7%
ترشی لبو پیلی پیلی 500 گرمی
27,500 25,575 تومان
5%
ترشی بالزامیک بدر 650 گرمی
52,000 49,400 تومان
5%
ترشی انگور اروم آدا 700 گرمی
27,900 26,505 تومان
12%
ترشی مخلوط درشت آرشیا 660 گرمی
37,500 33,000 تومان
3%
ترشی مخلوط برتر 670 گرمی
25,000 24,250 تومان
3%
ترشی مخلوط بادمجان برتر 670 گرمی
25,000 24,250 تومان
12%
ترشی فلفل بیژن 580 گرمی
28,000 24,640 تومان
7%
ترشی فلفل بیبی تند گل باز 500 گرمی
38,000 35,340 تومان
5%
شور مخلوط مجید 670 گرمی
16,800 15,960 تومان
3%
ترشی مخلوط خردشده درشت یک و یک 640 گرمی
12%
ترشی فلفل هالوپینو بیژن 230 گرمی
16,000 14,080 تومان
1%
سیر ترشی گل مهرام 700 گرمی
38,000 37,620 تومان
3%
ترشی سیرحبه با پوست برتر ۶۷۰ گرمی
39,000 37,830 تومان
میسومارکت