ذرت نوبر سبز 400 گرمی
36,500
5%
34,675 تومان
انبه نوبرسبز 1000 گرمی
119,000
6%
111,860 تومان
سبزی پلو نوبر سبز 400 گرمی
23,450
15%
19,933 تومان
سبزی سوپ پمینا 400 گرمی
18,900
3.5%
18,239 تومان
سبزی پلو کاله 400 گرمی
18,900
3.5%
18,239 تومان
نخود فرنگی کاله 400 گرمی
29,500
3.5%
28,468 تومان
سبزی خشک مرزه برتر 70 گرمی
20,000
3.5%
19,300 تومان
میسومارکت