سبزی قورمه برتر 70 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی شوید برتر 110 گرمی
17,000
7%
16,405 تومان
سبزی نعنا برتر 70 گرمی
16,000
30%
13,600 تومان
سبزی جعفری برتر 70 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی پلو نوبر سبز 400 گرمی
18,750
10%
17,813 تومان
باقلا کاله 400 گرمي
28,500
7%
27,503 تومان
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
39,750
28%
34,185 تومان
سبزي کوکو کاله 400 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی آش کاله 400 گرمی
12,500
35%
10,313 تومان
سبزی سوپ کاله 400 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی پلو کاله 400 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی آش نوبر سبز 400 گرمی
18,750
10%
17,813 تومان
سبزی گشنیز برتر 70 گرمی
14,500
7%
13,993 تومان
سبزی پلو برتر70 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
سبزی ماهی برتر 70 گرمی
12,500
7%
12,063 تومان
میسومارکت