20%
عسل سبلان ژیکاس 1600 گرمی
398,500 318,800 تومان
15%
عسل ارتفاعات کوهدشت 1100 گرمی
223,000 189,550 تومان
15%
عسل طبیعی و ژله رویال کوهدشت 200 گرمی
300,000 255,000 تومان
17%
عسل خوانسار 300 گرمی
67,500 56,025 تومان
16%
عسل طبیعی داغلار 2000 گرمی
398,000 334,320 تومان
20%
عسل رویال طلایی 900 گرمی
237,600 190,080 تومان
15%
عسل داغلار 1000 گرمی
217,000 184,450 تومان
20%
عسل سبلان ژیکاس 900 گرمی
246,000 196,800 تومان
16%
عسل موم دار داغلار 700 گرمی
145,000 121,800 تومان
20%
عسل زعفرانی رویال طلایی 940 گرمی
256,100 204,880 تومان
20%
عسل کون گشنیز آویشن ژیکاس 900 گرمی
258,000 206,400 تومان
12%
عسل چهل گیاه ژیگاس 650 گرمی
175,000 154,000 تومان
12%
عسل گون نیکا 950 گرمی
130,000 114,400 تومان
20%
عسل کوهستان ژیکاس 400 گرمی
107,000 85,600 تومان
20%
عسل رویال طلایی 350 گرمی
92,700 74,160 تومان
20%
عسل زعفرانی مصطفوی 350 گرمی
124,700 99,760 تومان
19%
عسل چهل گیاه آبشن 1400 گرمی
177,800 144,018 تومان
12%
عسل آویشن آبشن 900 گرمی
159,500 140,360 تومان
12%
عسل آویشن آبشن 390 گرمی
76,500 67,320 تومان
12%
عسل گون آبشن 390 گرمی
76,500 67,320 تومان
15%
عسل ارتفاعات کوهدشت 3000 گرمی
570,000 484,500 تومان
15%
عسل ممتاز کوهدشت 3000 گرمی
807,000 685,950 تومان
15%
عسل ارتفاعات کوهدشت 1700 گرمی
331,500 281,775 تومان
15%
عسل ممتاز کوهدشت 1700 گرمی
465,800 395,930 تومان
15%
عسل ارتفاعات کوهدشت 850 گرمی
176,000 149,600 تومان
15%
عسل گون کوهدشت 850 گرمی
219,000 186,150 تومان
15%
عسل ممتاز کوهدشت 850 گرمی
242,000 205,700 تومان
15%
عسل گون کوهدشت 600 گرمی
157,000 133,450 تومان
15%
عسل ممتاز کوهدشت 600 گرمی
173,400 147,390 تومان
15%
عسل مرکبات کوهدشت 600 گرمی
210,000 178,500 تومان
15%
عسل کوهدشت 600 گرمی
171,000 145,350 تومان
15%
عسل سیاه دانه کوهدشت 600 گرمی
130,000 110,500 تومان
15%
عسل زرشک کوهدشت 600 گرمی
127,000 107,950 تومان
15%
عسل زعفران کوهدشت 600 گرمی
140,000 119,000 تومان
15%
عسل شاه توت کوهدشت 600 گرمی
127,000 107,950 تومان
17%
عسل خوانسار 2000 گرمی
398,500 330,755 تومان
17%
عسل موم دار خوانسار 1300 گرمی
248,000 205,840 تومان
20%
عسل کندو خوانسار 1050 گرمی
209,500 167,600 تومان
20%
عسل خوانسار 510 گرمی
108,500 86,800 تومان
میسومارکت