دوغ نعناع ميهن 1.5 ليتري
12,000
12%
11,280 تومان
شیر کاکائو میهن ۱ لیتری
17,500
2%
17,325 تومان
شیر عسل میهن 1 لیتری
12,500
2%
12,375 تومان
دوغ سنتی ميهن 1.5 ليتری
12,000
12%
11,280 تومان
شیر موز میهن 1 لیتری
18,500
2%
18,315 تومان
شیر قهوه میهن 1 لیتری
16,000
2%
15,840 تومان
دوغ ترش ميهن 1.5 ليتری
12,500
12%
11,750 تومان
شیر طالبی میهن 1 لیتری
16,000
2%
15,840 تومان
دوغ ساده ميهن 1.5 ليتری
12,000
12%
11,280 تومان
14,500
10%
13,775 تومان
ماست کم چرب میهن 2000 گرمی
19,300
10%
18,335 تومان
دوغ محلی میهن 1.5 لیتری
12,000
12%
11,280 تومان
دوغ کوهی میهن 1.5 لیتری
12,000
12%
11,280 تومان
ماست یونانی  میهن 900 گرمی
28,500
10%
27,075 تومان
ماست پر چرب  میهن 2000 گرمی
25,800
10%
24,510 تومان
>
میسومارکت