مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

سوپ قارچ نودیلند 68 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ ورمیشل نودیلند 68 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان

سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ جو الیت 68 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ و ورمیشل آماده لذیذ 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ الیت 61 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ قارچ الیت 61 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ سبزیجات الیت 61 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰ تومان

سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰ تومان

سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۵ تومان

آش جو الیت 180 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان

آش رشته گلها 90 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

سوپ زرشک و گوجه فرنگی هاتی کارا 70 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۵ تومان

آش جو آماده لذیذ 180 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان

سوپ قارچ ممتاز ترخینه 70 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

حلیم هاتی‌کارا 75 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۵ تومان

آش سبزی آماده لذیذ 180 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان

سوپ ورمیشل ممتاز ترخینه 70 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

آش رشته آماده لذیذ 180 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان

سوپ جو ممتاز ترخینه 70 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۵ تومان

سوپ جو نودیلند 68 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰ تومان

سوپ مرغ ممتاز ترخینه 70 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

سوپ جو سبزیجات اسپرتو 70 گرمی

۳,۵۰۰ تومان ۳,۲۵۵ تومان

سوپ جو و گوجه فرنگی آماده لذیذ 65 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۲۵ تومان

سوپ حلیم ممتاز ترخینه 70 گرمی

۷,۹۵۰ تومان ۷,۳۵۴ تومان

سوپ قارچ Zer حجم 65 گرمی

۴,۵۰۰ تومان ۴,۲۷۵ تومان

سوپ دال عدس زیر 65 گرمی

۴,۵۰۰ تومان ۴,۲۷۵ تومان

آش رشته الیت 180 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان