Showing 1–36 of 56 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

قره قورت کوچک فافا 36 عددی 100 گرمی

۲,۵۰۰ تومان ۲,۳۵۰ تومان

لواشک پذیرایی فافا با طعم آلبالو 300 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۸۰ تومان

لواشک پذیرایی مخلوط میوه ها فافا350 گرمی

۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان

قره قروت بزرگ فافا 12عددی 200 گرمی

۴,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰ تومان

آلو بخارا برتر 300 گرمی

۲۴,۸۰۰ تومان ۲۳,۹۳۲ تومان

آلو بخارا برتر 450 گرمی

۳۴,۸۰۰ تومان ۲۹,۵۸۰ تومان

آلبالو خشک برتر 100 گرمی

۸,۰۰۰ تومان ۷,۷۲۰ تومان

آلبالو خشک برتر 300 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۳۳۵ تومان

آلبالو خشک برتر 180 گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان ۱۳,۰۲۸ تومان

آلبالو خشک برتر 50 گرمی

۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۵ تومان

قیسی برتر 450 گرمی

۳۴,۵۰۰ تومان ۳۳,۲۹۳ تومان

لواشک انار برتر 30 گرمی

۲,۵۰۰ تومان ۲,۴۱۳ تومان

لواشک چند میوه برتر 30 گرمی

۲,۵۰۰ تومان ۲,۴۱۳ تومان

لواشک پذیرایی برتر 300 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴,۸۳۰ تومان

لواشک آلبالویی خشکپاک 90 گرمی

۳,۹۵۰ تومان ۳,۸۱۲ تومان

لواشک زرد آلو خشکپاک سلفون 90گرم

۳,۹۵۰ تومان ۳,۸۱۲ تومان

لواشک آلو خشکپاک 90 گرمی

۳,۹۵۰ تومان ۳,۸۱۲ تومان

لواشک چند میوه خشکپاک سلفون 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۵ تومان

لواشک آلبالویی خشکپاک 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۵ تومان

لواشک آلو خشکپاک 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۵ تومان

لواشک انار خشکیاک 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۵ تومان

لواشک پذیرایی خشکپاک کادویی 450 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۲,۱۰۰ تومان

آلو سانتریزه سلفون خشکپاک 200 گرمی

۷,۳۵۰ تومان ۶,۹۸۳ تومان

آلو خشکپاک سانتریزه وکیوم 250 گرمی

۹,۲۰۰ تومان ۸,۸۷۸ تومان

آلو بخارا خشکپاک سلفون 400 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۹۰ تومان

آلبالو ترش خشکپاک 300 گرمی

۱۵,۸۰۰ تومان ۱۵,۲۴۷ تومان

آلبالو خشک خشکپاک وکیوم 90 گرمی

۴,۹۰۰ تومان ۴,۷۲۹ تومان

آلبالوچه ظرفی زنجیره ای جنگلی 110 گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۵ تومان

لواشک فامیلی زنجیره ای جنگلی 120 گرمی

۳,۵۰۰ تومان ۳,۱۸۵ تومان

سوپر لواشک زنجیره ای جنگلی 700 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۱۰ تومان

لواشک پذیرایی خانواده زنجیره ای جنگلی 800 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۱۰ تومان

آلبالو بی هسته سرد و تازه 400 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۶۲۵ تومان

آلبالو خشک مانی 40 گرمی

۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰ تومان

آلبالو خشک مانی 65 گرمی

۳,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۵ تومان

آلبالو خشک مانی 150 گرمی

۶,۰۰۰ تومان ۵,۵۵۰ تومان

قیسی مانی 190 گرمی

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۵۰ تومان