Showing 1–36 of 56 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

لواشک پذیرایی فافا با طعم آلبالو 300 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۸۰ تومان

قره قروت بزرگ فافا 12عددی 200 گرمی

۴,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰ تومان

آلو بخارا برتر 300 گرمی

۲۴,۸۰۰ تومان ۲۳,۹۳۲ تومان

آلو بخارا برتر 450 گرمی

۳۴,۸۰۰ تومان ۳۳,۵۸۲ تومان

آلبالو خشک برتر 100 گرمی

۹,۵۰۰ تومان ۹,۱۶۸ تومان

آلبالو خشک برتر 300 گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۳۰ تومان

آلبالو خشک برتر 180 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۴۰ تومان

آلبالو خشک برتر 50 گرمی

۶,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰ تومان

لواشک پذیرایی برتر 300 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴,۸۳۰ تومان

لواشک چند میوه خشکپاک سلفون 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۵ تومان

لواشک آلبالویی خشکپاک 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۲۵ تومان

لواشک آلو خشکپاک 4 عددی 360 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۲۵ تومان

لواشک پذیرایی خشکپاک کادویی 450 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۲,۷۵۰ تومان

آلو سانتریزه سلفون خشکپاک 200 گرمی

۸,۷۰۰ تومان ۷,۶۱۳ تومان

آلو بخارا خشکپاک سلفون 400 گرمی

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۲,۷۵۰ تومان

آلبالو ترش خشکپاک 300 گرمی

۱۵,۸۰۰ تومان ۱۵,۲۴۷ تومان

آلبالو خشک خشکپاک وکیوم 90 گرمی

۴,۹۰۰ تومان ۴,۷۲۹ تومان

آلبالوچه ظرفی زنجیره ای جنگلی 110 گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۵ تومان

لواشک فامیلی زنجیره ای جنگلی 120 گرمی

۳,۵۰۰ تومان ۳,۱۸۵ تومان

سوپر لواشک زنجیره ای جنگلی 700 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۱۰ تومان

لواشک پذیرایی خانواده زنجیره ای جنگلی 800 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۱۰ تومان

آلبالو بی هسته سرد و تازه 400 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۶۲۵ تومان

آلبالو خشک مانی 40 گرمی

۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰ تومان

آلبالو خشک مانی 65 گرمی

۳,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۵ تومان

آلبالو خشک مانی 150 گرمی

۶,۰۰۰ تومان ۵,۵۵۰ تومان

قیسی مانی 190 گرمی

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۵۰ تومان

تمبرهندی سون 250گرم

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

قره قورت کوچک فافا 36 عددی 100 گرمی

۲,۵۰۰ تومان ۲,۳۵۰ تومان

لواشک پذیرایی مخلوط میوه ها فافا350 گرمی

۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان

لواشک پذیرایی مخلوط میوه فافا 300 گرمی

۳,۵۰۰ تومان ۳,۳۲۵ تومان

قیسی برتر 450 گرمی

۳۹,۸۰۰ تومان ۳۸,۴۰۷ تومان

لواشک انار برتر 30 گرمی

۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵ تومان

لواشک چند میوه برتر 30 گرمی

۳,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵ تومان

لواشک آلبالویی خشکپاک 90 گرمی

۳,۹۵۰ تومان ۳,۴۵۶ تومان

لواشک انار خشکپاک 90 گرمی

۳,۹۵۰ تومان ۳,۸۱۲ تومان

لواشک زرد آلو خشکپاک سلفون 90گرم

۳,۹۵۰ تومان ۳,۸۱۲ تومان