Showing all 28 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۸۰ تومان

زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی

۱۹,۸۰۰ تومان ۱۴,۸۵۰ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۱۷,۱۰۰ تومان

خیارشور ویژه بیژن شیشه 680 گرمی

۲۰,۸۰۰ تومان ۱۴,۵۶۰ تومان

خیارشور درجه یک شیشه اروم آدا 700 گرمی

۱۳,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۱۰ تومان

خیارشور ویژه دلوسه 750 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۴۰۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه بیژن شیشه ای 680 گرمی

۲۳,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۰۰ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۱,۹۵۰ تومان ۱۹,۷۵۵ تومان

زیتون سبز هسته دار فراوری آرشیا شیشه ویژه 660 گرمی

۲۲,۳۰۰ تومان ۱۹,۶۲۴ تومان

خیارشور ممتاز بیژن شیشه ای 680 گرمی

۱۸,۵۰۰ تومان ۱۲,۹۵۰ تومان

خیارشور معمولی بیژن شیشه ای 680 گرمی

۱۵,۹۰۰ تومان ۱۱,۱۳۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۰,۰۸۰ تومان

خیار شور ویژه بدر شیشه ای 630 گرمی

۱۸,۵۰۰ تومان ۱۶,۶۵۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۲۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۱۷,۹۲۰ تومان

خیارشور ویژه کامبیز670 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۴۰۰ تومان

خیار شور ویژه مجید 670 گرمی

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان

خیارشور درجه 1 مهرام 680 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۰۵ تومان

خیار شور ویژه برتر 680 گرمی

۱۷,۹۰۰ تومان ۱۷,۲۷۴ تومان

خیارشور ویژه اروم آدا 700 گرمی

۱۷,۹۰۰ تومان ۱۷,۰۰۵ تومان

خیارشور ممتاز مهرام 680 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۷۵ تومان

خیارشور ویژه شیشه بهروز 660 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۸۸۸ تومان

خیارشور درجه یک کامبیز 670گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۶۹۰ تومان

خیار‌شور درجه یک بهروز ۶۶۰ گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۱۰ تومان

خیارشور درجه دو مهرام 680 گرمی

۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰,۳۴۳ تومان

زیتون سبز طعم شویو گرین فیلد 680 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۵۰ تومان

زیتون سبز کالاماتا گرین فیلد 680 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۷۴۰ تومان