%5موجود
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
%5موجود
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
%5موجود
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
%5موجود
سوپ قارچ نوديلند 68 گرمی
%5موجود
سوپ جو الیت 68 گرمی
%5موجود
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
%5موجود
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
%5موجود
سوپ سبزیجات الیت 61 گرمی
%5موجود
سوپ مرغ و ذرت اليت 65 گرمی
%5موجود
نودالیت قارچ الیت 85 گرمی
%10موجود
پک نودل با طعم گوشت الیت 5 عددی
%5موجود
نودل زعفران الیت 75 گرمی
%5موجود
نودل سبزيجات اليت 75 گرمی
%10موجود
پک نودالیت قارچ الیت 5 عددی
%10موجود
پک نوداليت مرغ اليت 5 عددی
%10موجود
پک نوداليت سبزيجات اليت 5 عددی
%5موجود
نودل کودک مرغ اليت 75 گرمی
%5موجود
نودل کودک گوشت اليت 75 گرمی
%3.5موجود
خوراک لوبیا قارچ چیکا 285 گرمی
%3.5موجود
شوید پلو با گوشت چیکا 300 گرمی
%3.5موجود
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
%3.5موجود
بیف استراگانف چیکا 180 گرمی
%3.5موجود
هاتی نودل با طعم کاری 77 گرمی
%3.5موجود
استیک برگر 95 درصد 202 وزن 500 گرمی
%5موجود
کوردون بلو 202 وزن 400 گرمی
%10.5موجود
ناگت مرغ 202 وزن 1000 گرمی
%10.5موجود
فلافل 202 وزن 1000 گرمی
%5موجود
فیله سوخاری 202 وزن 1000 گرمی
%3.5موجود
فلافل پمينا کاله 1000 گرمی
%2.5موجود
فلافل پمینا کاله ۳۳۰ گرمی
%3.5موجود
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
%3.5موجود
کباب کوبیده پمینا کاله 470 گرمی
%3.5موجود
سمبوسه گوشت کاله آمل 450 گرمی
%3.5موجود
نخود فرنگی منجمد کاله 400 گرمی
%3.5موجود
شامی 70 درصد کباب کاله 430 گرمی
%5موجود
پودر فلافل برتر 200 گرمی
%10.5موجود
سیب زمینی ویلا 2.5 کیلوگرمی
%3.5موجود
خورش کرفس چیکا 285 گرمی
%10موجود
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 450 گرمی
%10موجود
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 950 گرمی
%10موجود
ناگت مرغ 70 درصد شام شام 250 گرمی
%2.5موجود
همبرگر 60 درصد نیان ب.آ 500 گرمی
%15موجود
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
%2.5موجود
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
32,20031,395 تومان
%4موجود
شنيسل مرغ گلدن ب . آ 450 گرمی
%5موجود
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
%5موجود
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
%2.5موجود
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
%2.5موجود
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
19,00018,525 تومان
%2.5موجود
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
%15موجود
همبرگر 90 درصد گوشت ب.آ 400 گرمی
%2.5موجود
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
%2.5موجود
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
%4موجود
کتلت 40 درصد گوشت ب.آ 450 گرمی
%2.5موجود
شامی کباب ب.آ 450 گرمی
%2.5موجود
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
%2.5موجود
مرغ کنتاکی سوخاری ب.آ 450 گرمی
%15موجود
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
64,40054,740 تومان
%3.5موجود
سبزي کوکو کاله 400 گرمی
%3.5موجود
سبزی سوپ کاله 400 گرمی
میسومارکت