Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۲۰,۵۲۰ تومان

زیتون شور ایرانی بدر 4200 گرمی

۷۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۳۷۵ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۹۰۵ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۶۰ تومان

زیتون شور مجید 670 گرمی

۱۹,۲۰۰ تومان ۱۸,۲۴۰ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۰,۹۰۰ تومان ۱۹,۸۵۵ تومان

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۴۰ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۱,۴۷۰ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۶,۴۱۰ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۱۹,۹۹۵ تومان ۱۸,۹۹۵ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 280 گرمی

۷,۰۰۰ تومان ۶,۴۷۵ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۹,۰۶۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 700 گرمی

۳۱,۳۶۰ تومان ۲۸,۲۲۴ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 500 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۰۵۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۳۰,۸۰۰ تومان ۲۷,۷۲۰ تومان

زیتون کنسروی بی هسته ایرانی شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۳۵,۷۰۰ تومان ۳۲,۱۳۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۱,۳۴۰ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۳۰ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه ماه راد 700 گرمی

۲۷,۳۰۰ تومان ۲۴,۵۷۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی شیشه ماه راد 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۷,۷۶۶ تومان

زیتون کنسروی بی هسته ایرانی شیشه ماه راد 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۲۰,۱۶۰ تومان

ترشی زیتون بندری شیشه بیوهوپ ماه راد 500 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۱۸۸ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۵۰ تومان

زیتون شور معمولی یک و یک ۶۸۰ گرمی

۲۳,۹۰۰ تومان ۲۲,۷۰۵ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی

۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰,۸۳۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی

۲۲,۷۵۰ تومان ۲۱,۶۱۳ تومان

زیتون شور ایرانی مهرام ۶۷۰ گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۸۵ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۷۵ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا 230 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۶۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 500 گرمی

۲۵,۲۰۰ تومان ۲۳,۶۸۸ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 1000 گرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۴۰,۷۹۶ تومان

زیتون سبز هسته دار فراوری آرشیا شیشه ویژه 660 گرمی

۲۲,۳۰۰ تومان ۲۰,۹۶۲ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

زیتون سبز بی هسته فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۵,۷۰۰ تومان ۲۴,۱۵۸ تومان

زیتون شور با هسته معمولی آرشیا پاکت 3 لایه 850 گرمی

۲۴,۳۰۰ تومان ۲۲,۸۴۲ تومان