Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

زیتون سبز با هسته گرین فیلد 660 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۲۰ تومان

زیتون سبز با هسته محسن شیشه ای 700 گرم

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۲,۸۸۰ تومان

زیتون سبز بی هسته شیشه محسن 700 گرمی

۳۳,۵۰۰ تومان ۲۹,۴۸۰ تومان

زیتون سبز اسلایس محسن 700 گرمی

۱۶,۸۰۰ تومان ۱۴,۷۸۴ تومان

زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۳,۲۰۰ تومان

زیتون سبز اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۸,۹۰۰ تومان

زیتون سبز بدون هسته اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰ تومان

زیتون سبز با مغز فلفل شیرین اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۶,۱۰۰ تومان

زیتون سبز با مغز لیمو اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۶,۱۰۰ تومان

زیتون سبز اسلایس اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰ تومان

زیتون شور برتر 750 گرمی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۸,۱۳۵ تومان

زیتون سبز بی هسته گرین فیلد 660 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۸,۴۸۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۰,۰۸۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۰,۳۴۰ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۱,۷۶۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا 230 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۲۰ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۵,۰۲۰ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه ماه راد 700 گرمی

۲۷,۳۰۰ تومان ۲۱,۸۴۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 500 گرمی

۲۵,۲۰۰ تومان ۲۲,۱۷۶ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۱۹,۹۹۵ تومان ۱۵,۹۹۶ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی شیشه ماه راد 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۱۸,۲۴۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 1000 گرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۸,۱۹۲ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۹۰ تومان

زیتون کنسروی بی هسته ایرانی شیشه ماه راد 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۱۷,۹۲۰ تومان

زیتون شور ایرانی بدر 4200 گرمی

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹,۷۵۰ تومان

زیتون سبز هسته دار فراوری آرشیا شیشه ویژه 660 گرمی

۲۲,۳۰۰ تومان ۱۹,۶۲۴ تومان

زیتون کنسروی وکیوم ماه راد 280 گرمی

۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۰ تومان

ترشی زیتون بندری شیشه بیوهوپ ماه راد 500 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۴,۸۷۵ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۱,۹۴۰ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۵,۹۶۰ تومان

زیتون پرورده شیشه ماه راد 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۴,۷۲۰ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۶,۱۰۰ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۲۰ تومان

زیتون سبز بی هسته فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۵,۷۰۰ تومان ۲۲,۶۱۶ تومان