Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۱,۳۴۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۷۵ تومان

زیتون سبز فرآیند شده با هسته مهراد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۳۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 230 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۳۱۳ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۶,۴۱۰ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه مهراد 700 گرمی

۲۷,۳۰۰ تومان ۲۴,۵۷۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی

۳۱,۵۰۰ تومان ۲۷,۵۶۳ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۷,۷۶۶ تومان

زیتون پرورده آرشیا شیشه 1000 گرمی

۵۴,۰۰۰ تومان ۴۷,۲۵۰ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۲۰,۱۶۰ تومان

زیتون سبز هسته دار ویژه آرشیا 660 گرمی

۲۵,۵۰۰ تومان ۲۳,۹۷۰ تومان

زیتون سبز فرآیند شده با هسته مهراد 280 گرمی

۷,۰۰۰ تومان ۶,۴۷۵ تومان

ترشی زیتون بندری بیوهوپ مهراد شیشه 500 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۱۸۸ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۹۰۵ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۳۱,۵۰۰ تومان ۲۹,۶۱۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۹,۰۶۰ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۵۰ تومان

زیتون سبز بدون هسته آرشیا 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 700 گرمی

۳۱,۳۶۰ تومان ۲۸,۲۲۴ تومان

زیتون شور معمولی یک و یک ۶۸۰ گرمی

۲۳,۹۰۰ تومان ۲۲,۷۰۵ تومان

زیتون شور با هسته معمولی آرشیا پاکت 3 لایه 850 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

زیتون پرورده مهراد شیشه 500 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۰۵۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی

۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰,۸۳۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی

۴۱,۰۰۰ تومان ۳۵,۸۷۵ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۰,۸۰۰ تومان ۲۷,۷۲۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی

۲۲,۷۵۰ تومان ۲۱,۶۱۳ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۱,۹۵۰ تومان ۲۰,۸۵۳ تومان

زیتون شور ویژه پیک 650 گرمی

۲۶,۹۰۰ تومان ۲۴,۲۱۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۵,۷۰۰ تومان ۳۲,۱۳۰ تومان

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۴۰ تومان

زیتون سبز با هسته گرین فیلد 660 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۶۰ تومان

زیتون سبز با هسته محسن شیشه ای 700 گرم

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴,۴۴۰ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۱,۴۷۰ تومان

زیتون سبز بی هسته شیشه محسن 700 گرمی

۳۳,۵۰۰ تومان ۳۱,۴۹۰ تومان

زیتون سبز اسلایس محسن 700 گرمی

۱۶,۸۰۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان