Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 230 گرمی

۲۰,۴۰۰ تومان ۱۸,۳۶۰ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۱,۴۷۰ تومان

زیتون سبز فرآیند شده با هسته مهراد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۳۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 230 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۵,۳۱۳ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۶,۴۱۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی

۳۱,۵۰۰ تومان ۲۷,۵۶۳ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۲۷,۵۰۰ تومان ۲۴,۷۵۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا شیشه 1000 گرمی

۵۴,۰۰۰ تومان ۴۷,۲۵۰ تومان

زیتون سبز هسته دار ویژه آرشیا 660 گرمی

۲۵,۵۰۰ تومان ۲۳,۹۷۰ تومان

ترشی زیتون بندری بیوهوپ مهراد شیشه 500 گرمی

۲۶,۵۰۰ تومان ۲۴,۵۱۳ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۳۱,۵۰۰ تومان ۲۹,۶۱۰ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۵۰ تومان

زیتون سبز بدون هسته آرشیا 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 700 گرمی

۴۶,۳۰۰ تومان ۴۱,۶۷۰ تومان

زیتون شور معمولی یک و یک ۶۸۰ گرمی

۲۳,۹۰۰ تومان ۲۲,۷۰۵ تومان

زیتون شور با هسته معمولی آرشیا پاکت 3 لایه 850 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

زیتون پرورده مهراد شیشه 500 گرمی

۳۴,۴۰۰ تومان ۳۰,۹۶۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی

۴۱,۰۰۰ تومان ۳۵,۸۷۵ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی

۲۶,۲۰۰ تومان ۲۴,۸۹۰ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۱,۹۵۰ تومان ۲۰,۸۵۳ تومان

زیتون شور ایرانی مهرام ۶۷۰ گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۷۰ تومان

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰ تومان

زیتون سبز با هسته گرین فیلد 660 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۶۰ تومان

زیتون سبز با هسته محسن شیشه ای 700 گرم

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴,۴۴۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۷۵ تومان

زیتون سبز بی هسته شیشه محسن 700 گرمی

۳۳,۵۰۰ تومان ۳۱,۴۹۰ تومان

زیتون سبز اسلایس محسن 700 گرمی

۱۶,۸۰۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان

زیتون سبز با هسته متوسط محسن 700 گرمی

۱۴,۹۵۰ تومان ۱۴,۰۵۳ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه مهراد 700 گرمی

۳۹,۷۰۰ تومان ۳۵,۷۳۰ تومان

زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی

۱۹,۸۰۰ تومان ۱۷,۳۲۵ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۲۱,۹۹۰ تومان ۲۰,۸۹۱ تومان

زیتون سبز اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۵۰ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۱۹,۹۵۰ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۰۵ تومان

زیتون سبز بدون هسته اسپانیایی شیشه گرین فیلد 680 گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۰۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۳۱,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۰۰ تومان