Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۰,۳۴۰ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۶,۱۰۰ تومان

زیتون زیتون معمولی اصالت 700 گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۸۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۰,۰۸۰ تومان

زیتون سبز با هسته گرین فیلد 660 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۲۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا 230 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۵,۰۲۰ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه مهراد 700 گرمی

۲۷,۳۰۰ تومان ۲۱,۸۴۰ تومان

زیتون شور با هسته بیژن 680 گرمی

۱۹,۸۰۰ تومان ۱۴,۸۵۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 500 گرمی

۲۵,۲۰۰ تومان ۱۷,۶۴۰ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۱۹,۹۹۵ تومان ۱۷,۹۹۶ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۵,۷۹۲ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۱۷,۱۰۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 1000 گرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۰,۳۸۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۱۷,۹۲۰ تومان

زیتون سبز هسته دار فراوری آرشیا شیشه ویژه 660 گرمی

۲۲,۳۰۰ تومان ۱۹,۶۲۴ تومان

ترشی زیتون بندری بیوهوپ مهراد شیشه 500 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۴,۸۷۵ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۲,۹۳۵ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۵,۹۶۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۴,۷۲۰ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۲۰ تومان

زیتون سبز بی هسته فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۵,۷۰۰ تومان ۲۲,۶۱۶ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 700 گرمی

۳۱,۳۶۰ تومان ۲۵,۰۸۸ تومان

زیتون شور معمولی یک و یک ۶۸۰ گرمی

۲۳,۹۰۰ تومان ۲۱,۵۱۰ تومان

زیتون شور با هسته معمولی آرشیا پاکت 3 لایه 850 گرمی

۲۴,۳۰۰ تومان ۲۱,۳۸۴ تومان

زیتون پرورده مهراد شیشه 500 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی

۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰,۲۶۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی

۳۳,۰۰۰ تومان ۲۳,۱۰۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۰,۸۰۰ تومان ۲۴,۶۴۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی

۲۲,۷۵۰ تومان ۲۰,۴۷۵ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۱,۹۵۰ تومان ۱۹,۷۵۵ تومان

زیتون شور ویژه پیک 650 گرمی

۲۶,۹۰۰ تومان ۲۴,۲۱۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۵,۷۰۰ تومان ۲۸,۵۶۰ تومان

زیتون شور ایرانی مهرام ۶۷۰ گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۲۰,۳۷۰ تومان

زیتون سبز بدون هسته شیشه پیک 650 گرمی

۲۹,۹۰۰ تومان ۲۶,۹۱۰ تومان