Showing 1–36 of 54 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

زیتون پرورده فراوری آرشیا 230 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 500 گرمی

۲۵,۲۰۰ تومان ۱۶,۳۸۰ تومان

زیتون پرورده فراوری آرشیا شیشه 1000 گرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۲۸,۲۱۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۲۲,۴۰۰ تومان ۱۷,۹۲۰ تومان

زیتون پرورده مهراد شیشه 500 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی

۳۳,۰۰۰ تومان ۲۱,۴۵۰ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۰,۸۰۰ تومان ۲۴,۶۴۰ تومان

کنسرو زیتون شیشه اروم آدا 700 گرمی

۲۰,۹۰۰ تومان ۱۵,۶۷۵ تومان

زیتون شور ویژه پیک 650 گرمی

۲۶,۹۰۰ تومان ۲۱,۵۲۰ تومان

زیتون کنسروی بدون هسته ایرانی مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۳۵,۷۰۰ تومان ۲۸,۵۶۰ تومان

زیتون سبز بدون هسته شیشه پیک 650 گرمی

۲۹,۹۰۰ تومان ۲۳,۹۲۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 230 گرمی

۱۲,۶۰۰ تومان ۱۱,۳۴۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۷۵ تومان

زیتون شور هسته دار معمولی قزل اوزن

۲۲,۶۰۰ تومان ۲۱,۴۷۰ تومان

زیتون سبز فرآیند شده با هسته مهراد 750 گرمی

۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۳۰ تومان

زیتون شور هسته دار درشت قزل اوزن

۲۷,۸۰۰ تومان ۲۶,۴۱۰ تومان

زیتون اسلایس شده شیشه مهراد 700 گرمی

۲۷,۳۰۰ تومان ۲۴,۵۷۰ تومان

کنسرو زیتون سبزمعمولی ظرف شیشه ای لویه 700 گرمی

۱۹,۹۹۵ تومان ۱۸,۹۹۵ تومان

زیتون کنسروی با هسته ایرانی مهراد شیشه 500 گرمی

۱۹,۷۴۰ تومان ۱۷,۷۶۶ تومان

زیتون شور بدون هسته بیژن 630 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۲۰,۵۲۰ تومان

زیتون پرورده چیکا 150 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵ تومان

زیتون سبز هسته دار فراوری آرشیا شیشه ویژه 660 گرمی

۲۲,۳۰۰ تومان ۲۰,۹۶۲ تومان

ترشی زیتون بندری بیوهوپ مهراد شیشه 500 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۱۸۸ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۵,۹۲۰ تومان

زیتون سبز اسلایس فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۷,۷۳۰ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 1 کیلوگرمی

۴۳,۴۰۰ تومان ۳۹,۰۶۰ تومان

زیتون شور درشت یک و یک 670 گرمی

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۵۰ تومان

زیتون با هسته کامـــبیز 675گ

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۶۰ تومان

زیتون سبز بی هسته فراوری آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۵,۷۰۰ تومان ۲۴,۱۵۸ تومان

کنسرو زیتون پرورده مهراد شیشه 700 گرمی

۳۱,۳۶۰ تومان ۲۸,۲۲۴ تومان

زیتون شور معمولی یک و یک ۶۸۰ گرمی

۲۳,۹۰۰ تومان ۲۲,۷۰۵ تومان

زیتون شور مجید 670 گرمی

۱۹,۲۰۰ تومان ۱۶,۳۲۰ تومان

زیتون شور با هسته معمولی آرشیا پاکت 3 لایه 850 گرمی

۲۴,۳۰۰ تومان ۲۲,۸۴۲ تومان

زیتون سبز طعم شویو گرین فیلد 680 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۵۰ تومان

زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی

۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰,۸۳۰ تومان

زیتون سبز کالاماتا گرین فیلد 680 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۷۴۰ تومان