Showing 1–36 of 107 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

ترشی لیته بندری قرمز اصالت 680 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۷۰۰ تومان

ترشی میکس مکزیکی گل باز 500 گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۷۵ تومان

ترشی بندری برتر ۷۰۰ گرمی

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۳,۹۹۳ تومان

ترشی بندری یک و یک ۶۷۰ گرمی

۱۱,۹۰۰ تومان ۱۱,۳۰۵ تومان

خیارشور گل باز 680 گرمی

۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۲۰۰ تومان

ترشی مخلوط ساده برتر 700 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۸۰ تومان

ترشی لیته یک ویک 630 گرمی

۱۱,۹۰۰ تومان ۱۱,۳۰۵ تومان

ترشی لیته شیشه اروم آدا 700 گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان

ترشی بندری مهرام 670 گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۲,۳۱۳ تومان

ترشی هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۲۵ تومان

ترشی کاپاریس ویژه بدر 650 گرمی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۳,۲۷۵ تومان

ترشی لیته برتر 700 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۸۰ تومان

ترشی فلفل هالاپینو بهروز 560 گرمی

۱۳,۸۰۰ تومان ۱۳,۱۱۰ تومان

ترشی مخلوط مهرام 660 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۲۰ تومان

پوره فلفل گل باز 300 گرمی

۱۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۲۵ تومان

ترشی بندری اروم آدا 700 گرمی

۱۲,۸۰۰ تومان ۱۲,۱۶۰ تومان

ترشی سیر گل و سیر حبه برتر 700 گرمی

۲۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۱۶۰ تومان

ترشی زیتون با فلفل دلمه ای اصالت 680 گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۵,۵۱۰ تومان

خیارشور درجه دو مهرام 680 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۷۵ تومان

ترشی مخلوط درشت آرشیا شیشه 660 گرمی

۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۸۱۰ تومان

شور مخلوط برتر 700 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۸۰ تومان

ترشی مخلوط لیته آرشیا شیشه 660 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۴۰ تومان

ترشی فـلـفل سبـز بدر ۵۷۰ گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۶۲۵ تومان

ترشی فلفل هالوپینو مهرام ۳۳۰ گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۲۰ تومان

شور مخلوط حاوی زیتون آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹,۶۸۸ تومان

ترشی سیر گل آرشیا شیشه 660 گرمی

۲۲,۸۰۰ تومان ۲۱,۴۳۲ تومان

خیارشور ویژه دلوسه 750 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۷۴۰ تومان

ترشی فلفل سبز اصالت 680 گرمی

۱۵,۵۰۰ تومان ۱۴,۵۷۰ تومان

خیارشور ممتاز دلوسه 750 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۴۵۰ تومان

ترشی فلفل کامبیز500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان

خیارشور درجه یک شیشه اروم آدا 700 گرمی

۱۵,۹۵۰ تومان ۱۵,۱۵۳ تومان

خیارشور درجه یک شیلتون 1 کیلوگرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان

خیارشور ویژه بیژن شیشه 680 گرمی

۲۰,۸۰۰ تومان ۱۹,۷۶۰ تومان

خیار شور ویژه مجید 670 گرمی

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۵۰ تومان

شور مخلوط اصالت 680 گرمی

۹,۹۰۰ تومان ۹,۳۰۶ تومان

ترشی سالسا بدر شیشه ای 640 گرمی

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۶۲۵ تومان