Showing 1–36 of 57 results

مشاهده فیلترها
نمایش کالاهای موجود محبوب ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین

فیلترهای فعال

ترشی پرورده گردو بادمجان بدر 660 گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۵,۶۷۵ تومان

ترشی اسپانیایی بدر 650 گرمی

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۹۰۵ تومان

ترشی لیته بـندری بدر شیشه ای630 گرمی

۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۲۵ تومان

ترشی فلفل هالوپینو سبز بدر شیشه 600 گرمی

۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۲۵۵ تومان

ترشی سالسا بدر شیشه ای 640 گرمی

۱۴,۹۰۰ تومان ۱۴,۱۵۵ تومان

ترشی موهامارا بدر شیشه ای 630 گرمی

۱۷,۹۰۰ تومان ۱۷,۰۰۵ تومان

ترشی مخلوط بدر شیشه ای 630 گرمی

۱۰,۵۰۰ تومان ۹,۹۷۵ تومان

ترشی هـفت بیجار بدر ۶۳۰ گرمی

۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰,۱۳۳ تومان

ترشی بندری کامـــبیز 670 گرمی

۹,۵۰۰ تومان ۸,۹۳۰ تومان

ترشی هالوپینو کامبیز 240 گرمی

۷,۵۰۰ تومان ۷,۰۵۰ تومان

ترشی مخلوط کامبیز680 گرمی

۹,۵۰۰ تومان ۸,۹۳۰ تومان

ترشی لیته بادمجان کامـــبیز

۹,۵۰۰ تومان ۸,۹۳۰ تومان

ترشی بندری سمیه ۶۸۰ گرمی

۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰,۶۲۲ تومان

ترشی بندری برتر ۷۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۶۳ تومان

ترشی مخلوط ساده برتر 700 گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۶۸۵ تومان

ترشی لیته برتر 700 گرمی

۹,۵۰۰ تومان ۹,۱۶۸ تومان

ترشی سیر گل و سیر حبه برتر 700 گرمی

۲۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۱۶۰ تومان

ترشی بندری اروم آدا 700 گرمی

۱۵,۴۰۰ تومان ۱۳,۴۷۵ تومان

ترشی زیتون با فلفل دلمه ای اصالت 680 گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۵,۵۱۰ تومان

ترشی سیر صدفی اصالت 680 گرمی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۸,۳۳۰ تومان

ترشی لیته بندری قرمز اصالت 680 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۴۰ تومان

ترشی سیر شیرین شیشه ماه راد 700 گرمی

۲۳,۲۴۰ تومان ۲۰,۹۱۶ تومان

ترشی بندری یک و یک ۶۷۰ گرمی

۱۱,۹۰۰ تومان ۱۱,۳۰۵ تومان

ترشی فلفل هالاپینو بهروز 560 گرمی

۱۰,۵۰۰ تومان ۹,۹۷۵ تومان

ترشی مخلوط بهروز ۶۸۰ گرمی

۹,۴۵۰ تومان ۹,۱۱۹ تومان

ترشی بندری بهروز ۶۸۰ گرمی

۱۰,۱۰۰ تومان ۹,۵۹۵ تومان

ترشی بندری مهرام 670 گرمی

۱۰,۶۰۰ تومان ۱۰,۴۴۱ تومان

ترشی مخلوط مهرام 660 گرمی

۹,۸۰۰ تومان ۹,۶۵۳ تومان

سیر ترشی گل قرمز مهرام 700 گرمی

۱۶,۷۰۰ تومان ۱۶,۴۵۰ تومان

ترشی فلفل هالوپینو مهرام ۳۳۰ گرمی

۷,۵۰۰ تومان ۷,۳۸۸ تومان

ترشی میکس مکزیکی گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۷۵ تومان

ترشی هالوپینو گل باز 500 گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان ۱۲,۴۸۸ تومان

پوره فلفل گل باز 300 گرمی

۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۵۰ تومان

ترشی فلفل گلدن چیلی زرد گل باز 500 گرمی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۵۰ تومان

ترشی مخلوط درشت آرشیا شیشه 660 گرمی

۹,۸۰۰ تومان ۹,۲۱۲ تومان

ترشی مخلوط لیته آرشیا شیشه 660 گرمی

۹,۱۰۰ تومان ۸,۵۵۴ تومان